Llythyr i Rieni Gorffennaf 2021 / Letter to Parents July 2021

*********

Llythyr Clwb Brecwast / Breakfast Club Letter

*********

Llythyr i Rieni Blwyddyn 6  / Letter to Year 6 Parents

*********

Llythyr i Rieni Blwyddyn 6  / Letter to Year 6 Parents

*********

Llythyr i rieni Mai 2021  / Letter to parents May 2021

*********

Llythyr i rieni Mai 2021  / Letter to parents May 2021

*********

Llythyr i rieni 14/4/2021  / Letter to parents 14/4/2021

*********

Gweithdrefnau Dychwelyd i’r Ysgol – Mawrth 2021 / Return to School Procedures – March 2021

Llythyr dychwelyd i’r ysgol Mawrth 2021 (BCBC)  / Return to school letter to parents March 2021 (BCBC)

Llythyr i rieni 4/3/2021  / Letter to parents 4/3/2021

*********

Llythyr Eisteddfod Rhithiol 10/2/2021  / Virtual Eisteddfod letter to parents 10/2/2021

Llythyr dychwelyd i’r ysgol 10/2/2021  / Return to school letter to parents 10/2/2021

Llythyr i rieni 10/2/2021  / Letter to parents 10/2/2021

*********

Llythyr i rieni 5/2/2021 (BCBC) / Letter to parents 5/2/2021 (BCBC)

*********

Llythyr i rieni 29/1/2021 / Letter to parents 29/1/2021

*********

Llythyr i rieni 26/1/2021 (BCBC)/ Letter to parents 26/1/2021 (BCBC)

*********

Llythyr i rieni 8/1/2021 / Letter to parents 8/1/2021

*********

Dychwelyd i’r Ysgol – Diweddariad 5/1/2021 / Return to School – Update 5/1/2021

*********

Llythyr – Dychwelyd i’r Ysgol Ionawr 2021 / Letter – Return to School January 2021

*********

Llythyr BCBC – Dychwelyd i’r Ysgol mis Ionawr (17/12/2020) / BCBC Letter – January Return to School (17/12/2020)

*********

Llythyr i Rieni Gweithwyr Allweddol / Letter to Critical Worker Parents

*********

Llythyr i rieni 10/12/2020 (BCBC) / Letter to parents 10/12/2020 (BCBC)

*********

Llythyr i rieni wrth Mrs Jayne 10/12/2020  / Letter to parents from Mrs Jayne 10/12/2020

*********

Llythyr – Er sylw rhieni a gofalwyr disgyblion ym Mlwyddyn 2. 

Letter – For the attention of parents and carers of pupils in Year 2.

Dosbarthiadau Blwyddyn 2 – Year 2 Classes

*********

Llythyr i rieni 9/12/2020 (BCBC) / Letter to parents 9/12/2020 (BCBC)

*********

Llythyr i rieni 4/12/2020 (BCBC) / Letter to parents 4/12/2020 (BCBC)

*********

Defnyddio Xbox neu PlayStation i gael mynediad i Hwb / Using Xbox or PlayStation to access Hwb

*********

Llythyr i rieni gan Lywodraeth Cymru / A letter to parents from Welsh Government – 24/11/2020

*********

Llythyr i rieni Meithrin ynghylch a mynediad i’r dosbarth Derbyn 2021 / Letter to Nursery parents regarding admission to Reception 2021

*********

Llythyr i Rieni – 11/11/2020 / Letter to Parents – 11/11/2020

*********

Llythyr i rieni (BCBC) / Letter to parents (BCBC)

*********

Llythyr Banc Bwyd / Food Bank Letter

*********

Gwybodaeth i Rieni  Blwyddyn 6- Cais Ysgol Gyfun 2021/ Information for Year 6 Parents – Secondary School Application 2021 (BCBC)

*********

Llythyr i Rieni – Hydref 2020 / Letter to Parents – October 2020 (BCBC)

*********

Llythyr i Rieni – Hydref 2020 / Letter to Parents – October 2020

*********

Canllawiau Absenoldeb Disgyblion COVID-19 i Rieni / COVID-19 Pupil Absence Guidelines to Parents

*********

Gwybodaeth Bwysig – Clwb Brecwast / Important Information – Breakfast Club

*********

Gwybodaeth a gweithdrefnau ynghylch dychwelyd i’r ysgol / Information and procedures regarding returning to school