Llythyr i rieni 4/12/2020 (BCBC) / Letter to parents 4/12/2020 (BCBC)

Defnyddio Xbox neu PlayStation i gael mynediad i Hwb / Using Xbox or PlayStation to access Hwb

Llythyr i rieni gan Lywodraeth Cymru / A letter to parents from Welsh Government – 24/11/2020

Llythyr i rieni Meithrin ynghylch a mynediad i’r dosbarth Derbyn 2021 / Letter to Nursery parents regarding admission to Reception 2021

Llythyr i Rieni – 11/11/2020 / Letter to Parents – 11/11/2020

Llythyr i rieni (BCBC) / Letter to parents (BCBC)

*********

Llythyr Banc Bwyd / Food Bank Letter

*********

Gwybodaeth i Rieni  Blwyddyn 6- Cais Ysgol Gyfun 2021/ Information for Year 6 Parents – Secondary School Application 2021 (BCBC)

*********

Llythyr i Rieni – Hydref 2020 / Letter to Parents – October 2020 (BCBC)

*********

Llythyr i Rieni – Hydref 2020 / Letter to Parents – October 2020

*********

Canllawiau Absenoldeb Disgyblion COVID-19 i Rieni / COVID-19 Pupil Absence Guidelines to Parents

*********

Gwybodaeth Bwysig – Clwb Brecwast / Important Information – Breakfast Club

Gwybodaeth a gweithdrefnau ynghylch dychwelyd i’r ysgol / Information and procedures regarding returning to school