Llythyr i rieni -10/6/22 / Letter to Parents – 10/6/22

***************

Llythyr i rieni -7/6/22 / Letter to Parents – 7/6/22

***************

Llythyr i rieni -20/5/22 / Letter to Parents – 20/5/22

***************

Llythyr i rieni -11/5/22 / Letter to Parents – 11/5/22

***************

Llythyr i rieni – 5/5/22 / Letter to Parents – 5/5/22

***************

Llythyr i rieni – 8/4/22 / Letter to Parents – 8/4/22

Newyddion Tymor Y Gwanwyn! – Spring Term News!

Dathlu LLwyddiant  – Celebrating Success

***************

Llythyr i rieni – Raffl Sul Y Mamau / Letter to Parents – Mothering Sunday Raffle

***************

Llythyron i rieni – Nosweithiau Rhieni Mawrth 2022 / Letter to Parents – Parents’ Evenings March 2022

***************

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

***************

Bwydlen Dydd Gwyl Dewi / St. David’s Day Menu

***************

Llythyr i rieni – 9/2/22 / Letter to parents – 9/2/22

***************

Swydd Wag / Job Vacancy

Senior Premises Officer

 https://www.eteach.com/job/senior-premises-officer-1210147

***************

Llythyr i rieni – 28/1/22 / Letter to parents – 28/1/22

***************

Llythyr i rieni – 17/1/22 / Letter to parents – 17/1/22

***************

Llythyr i rieni – 5/1/22 / Letter to parents – 5/1/22

***************

Llythyr i rieni – 16/12/21 (BCBC) / Letter to parents – 16/12/21 (BCBC)

***************

Cylchlythyr – Rhagfyr 2021 / Newsletter – December 2021

***************

Llythyr i rieni – Rhagfyr 2021 / Letter to parents – December 2021

***************

Llythyr i rieni – Mynediad i’r dosbarth Derbyn 2022 / Letter to parents – Reception class admission 2022

***************

Llythyr i rieni / Letter to parents

Pwyllgor Rhieni – Parent Forum

***************

Llythyr i rieni – Tachwedd 2021 / Letter to parents – November 2021

***************

Yn cyflwyno ein Swyddog Lles a Chefnogaeth Fugeiliol – Introducing our Wellbeing and Pastoral Support Officer – Mrs R Richards

***************

Llythyr i rieni Blwyddyn 6 – Hydref 2021 / Letter to Year 6 Parents  – October 2021

***************

Llythyron i rieni – Nosweithiau Rhieni Hydref 2021 / Letter to Parents – Parents’ Evenings October 2021

***************

Llythyron i rieni – Hydref 2021 / Letter to Parents – October 2021

***************

Llythyron i rieni – Medi 2021 / Letters to parents – September 2021

***************