Llythyr Diwrnod Hwyl Nadoligaidd yr Urdd / Urdd Christmas Fun Day Letter (23/11/22)

Blynyddoedd 3 i 6 / Years 3 – 6

*************

Llythyr Cyngherddau Nadolig / Christmas Concert Letter (21/11/22)

*************

Llythyr Swydd Wag Llywodraethwr / Governor Vacancy Letter (14/11/22)

Swydd Wag Llywodraethwr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr – Local Authority Governor Vacancy at Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

*************

Llythyr Ffair Lyfrau (11/11/22) /  Book Fair Letter (11/11/22)

*************

Llythyr Dillad Nadolig (11/11/22) /  Christmas Clothing Letter (11/11/22)

*************

Llythyr i Rieni/Ofalwyr (8/11/22) /  Letter to Parents/Carers (8/11/22)

*************

Ti a Fi Bro Ogwr / Bro Ogwr Parent and Toddler

Dysgu trwy chwarae mewn awyrgylch cyfeillgar a Chymreig.
Learn through play in a friendly and Welsh atmosphere.

Cliciwch ar y ddelwedd i’w gweld yn fwy.

Click on the image to view.

*************

Cylchlythyr Hydref / Autumn Newsletter

*************

ADRODDIAD BLYNYDDOL I RIENI (27/10/22) /  ANNUAL REPORT TO PARENTS (27/10/22)

*************

Llythyr i Rieni/Ofalwyr Blwyddyn 6 (20/10/22) /  Letter to Year 6 Parents/Carers (20/10/22)

*************

Llythyr Nosweithiau Rhieni (10/10/22) / Parents’ Evening Letter (10/10/22)

*************

Llythyr Banc Bwyd (10/10/22) / Food Bank Letter (10/10/22)

*************

Llythyr Bore Coffi Macmillan (21/9/22) / Macmillan Coffee Morning Letter (21/9/22)

*************

Llythyr i Rieni (7/9/22) / Letter to  Parents (7/9/22)