Llythyr i rieni gan BCBC- Gwybodaeth Pwysig  14/7/2020

Letter to parents from BCBC – Important Information 14/7/2020

*********

Llythyr wrth Mrs Jayne 3/7/2020

A letter from Mrs Jayne 3/7/2020

*********

Gwybodaeth i rieni – Trafnidiaeth / Information for parents – Transport

*********

Diweddariad Gwybodaeth 22/6/2020 / Information Update 22/6/2020

*********

Diweddariad Gwybodaeth / Information Update

*********

Llythyr i gyfleu rhagor o wybodaeth  i chi am  y sesiynau Ailgydio, Dal i Fyny a Pharatoi.

A letter with more information for you regarding the Check in, Catch up and Prepare sessions available.

*********

Llythyr wrth y Cyfarwyddwr Addysg ynghylch cyfle dewisol i’ch plentyn ailgydio yn yr ysgol.

A letter from the Director of Education regarding the optional opportunity to check in with school.

*********

Llythyr wrth Mrs Jayne ynghylch cyfle dewisol i’ch plentyn ailgydio yn yr ysgol.

A letter from Mrs Jayne regarding the optional opportunity to check in with school.