Gwaith Ysgol / School Work

Mae pob blwyddyn wedi paratoi ystod o weithgareddau ar gyfer eich plentyn.

Mae’r  gwaith sydd wedi’u paratoi yn eu Dosbarth HWB.

Gwahoddwyd trwy neges destun i ymuno â’u dosbarth blwyddyn ar HWB.

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth fewngofnodi i HWB neu ymuno â’r dosbarth, e-bostiwch admin.broogwr@bridgend.gov.uk

Each year group has prepared a range of activities for your child.

The work has been prepared in their HWB Classroom.

They have been invited via text to join their year group class on HWB Classrooms.

If you have any issues accessing HWB  or joining the classroom please email admin.broogwr@bridgend.gov.uk

Meithrin

Fe fydd gwaith ar gyfer Dosbarth Meithrin yn ymddangos ar y wefan yma ac mi fydd gweithgareddau ychwanegol ar dudalen Facebook ‘Cwtsh Mrs Morris’.

The work for Dosbarth Meithrin will be available here and there will be additional activities on the Facebook page ‘Cwtsh Mrs Morris’.

Gweithgareddau ac Adnoddau / Activities and Resources

Dyma linc i waith yr wythnos yma. Does dim angen i chi fewngofnodi i weld y gwaith.

This is the link to this week’s work. You won’t need a log in to see the work.

https://hwb.gov.wales/go/phfqjw