Dychwelyd i’r ysgol / Return to school

https://hwb.gov.wales/go/13obtl

*********

Gwaith Ysgol / School Work

Meithrin

Fe fydd gwaith ar gyfer Dosbarth Meithrin yn ymddangos ar y wefan yma ac mi fydd gweithgareddau ychwanegol ar dudalen Facebook ‘Cwtsh Mrs Morris’.

The work for Dosbarth Meithrin will be available here and there will be additional activities on the Facebook page ‘Cwtsh Mrs Morris’.

Gweithgareddau ac Adnoddau / Activities and Resources

Dyma linc i waith yr wythnos yma. Does dim angen i chi fewngofnodi i weld y gwaith.

This is the link to this week’s work. You won’t need a log in to see the work.

https://hwb.gov.wales/go/bf146h