Yn dilyn canllawiau y Llywodraeth mi fydd ysgol ar gau o 3:30 yfory (20/3/2020) ymlaen.

Mae pob blwyddyn wedi paratoi ystod o weithgareddau ar gyfer eich plentyn.

Os nag oes mynediad gyda chi i’r pecyn gwaith mae gan rieni fynediad i lawer o wefannau addysgiadol am ddim, gan gynnwys Twinkl, Scholastic, TES a llawer mwy.

Am Wefannau ac Apiau ddefnyddiol >Digidol

 

Nid oes angen i chi ddychwelyd y gwaith i’r ysgol, yn lle tynnwch luniau o’r hyn rydych yn gwneud a rhannwch ar Drydar gan ddefnyddio @ysgolbroogwr .

Cadwch yn ddiogel!

*******************

 

Following Government guidelines school will be closed from 3:30 tomorrow (20/3/2020).

Each year group has prepared a range of activities for your child.

If you are not able to access the work pack there are a number of educational websites  have issued parents free access for a  month, these include Twinkl, Scholastic, TES and many more.

For Useful Websites and Apps > Digidol

 

There is no need for the work to be returned to school, instead take some pictures and share with us on Twitter using @ysgolbroogwr.

Remember to stay safe!

 

*******************

Meithrin – Mrs Morris

Dosbarth Meithrin

 

Derbyn – Miss Hiscocks, Mrs Warren a Miss Mathews

Derbyn – Grid gwaith cartref

 

Blwyddyn 1 – Mrs Davies, Mrs Hammett a Mrs Edwards

Gwaith Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 1

 

Blwyddyn 2 – Mrs Powell a Mrs Shopland

Gwaith Blwyddyn 1 a 2

 

Blwyddyn 3 – Miss Carrington a Mr Evans

Gwaith Blwyddyn 3

 

Blwyddyn 4 – Mrs Gatt a Mrs Thomas

Grid Gwaith Bl4

sillafu cymraeg

sillafu saesneg

 

Blwyddyn 5 – Mrs James a Mr Cahill

Gwaith adre blwyddyn 5

Gwaith Cartref – Homework Menu Oes Vicotria

Geiriau Allweddol Bl5 – Y5 Keywords

 

Blwyddyn 6 – Mrs Roderick a Mr Roberts

Gwaith Blwyddyn 6