Clwb Garddio – Dydd Mercher 3.30 – 4.30

Tymor yr Haf, mi fydd Mr Roberts yn cynnal clwb garddio i greu Ardal Wyllt gyda’r Eco Bwyllgor a phlant blwyddyn 6.

During the Summer Term Mr Roberts will be holding gardening club to create our “Ardal Wyllt” with the Eco Council and year 6 children.

Mwy o fanylion i ddilyn yn ystod y flwyddyn.

More information to follow during the year.