Clwb Chwaraeon blwyddyn 5 a 6 dydd Iau 3.30 – 4.30

Sports club for years 5 and 6 Thursday 3.30 – 4.30

Mwy o fanylion i ddilyn yn ystod y flwyddyn.

More information to follow during the year.