Bydd clybiau yn ailgychwyn ar 27 Medi (15.30 – 16.30) gyda rhai cyfleoedd newydd i’n dysgwyr.

Cofiwch adael i’r swyddfa/ athrawon wybod os ydy’ch plentyn yn aros ar gyfer clwb o.g.y.dd. Byddwn yn cymryd yn ganiataol bydd eich plentyn yn aros BOB wythnos os nad ydych chi’n hysbysu’n wahanol.

Cliciwch ar y ddelwedd i’w gweld.

 

Clubs will be restarting as of the 27th of September (15.30 – 16.30) with some new opportunities for our learners. 

Please remember to inform the office/ teacher if your child is staying for club. We will be expecting your child to stay every week unless you otherwise inform us.

Click on the image to view.