Clybiau Ysgol

Cofiwch adael i’r swyddfa/ athrawon wybod os ydy’ch plentyn yn aros ar gyfer clwb o.g.y.dd. Byddwn yn cymryd yn ganiataol bydd eich plentyn yn aros BOB wythnos os nad ydych chi’n hysbysu’n wahanol.

Cliciwch ar y ddelwedd i’w gweld.

 

School Clubs  

Please remember to inform the office/ teacher if your child is staying for club. We will be expecting your child to stay every week unless you otherwise inform us.

Click on the image to view.

Clybiau Allgyrsiol terfynol