Rydym ni’n cynnal ymarferion côr bob dydd Mawrth 3.30 – 4.30.

Mae croeso i blant Blwyddyn 3, 4, 5 a 6.

Choir practice is held every Tuesday, 3.30 – 4.30.

We welcome children from Year 3, 4, 5 and 6.