Dyddiadau Gwyliau/Holiday Dates

Manylion Gwefan Sir Pen-y-Bont/Bridgend County Website Information

https://www.bridgend.gov.uk/residents/schools-and-education/term-dates/

Os ydych yn trefnu gwyliau yn ystod y tymor ysgol, llewnwch y llythyr caniatad ar dudalen olaf y Polisi Presenoldeb a’u ddychwelyd i’r ysgol os gwelwch yn dda.

If you are planning a holiday within the school term please fill in the form at the end of the Attendance Policy and return to school.

Attendance Policy 2016[759]