Defnyddio Microsoft Teams / Using Microsoft Teams

Mae canllawiau isod ar sut i ymuno gyda sesiynau byw gan ddefnyddio Microsoft Teams trwy gyfrif Hwb eich plentyn.

Below are instructions on how to join live sessions using Microsoft Teams through your child’s Hwb account.

Canllawau dysgu cyfunol i rieni / Blended Learning Guidance for Parents

Cytundeb dysgu cyfunol / Blended learning contract

https://forms.gle/ZM588GtTHeP2oEki6

*********

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text