Eleni, mi fyddwn ni fel yr Eco Bwyllgor yn canolbwyntio ar leihau sbwriel o amgylch y safle. Rydym wedi bod wrthi’n barod i gasglu data a gosod amserlen ar gyfer casglu sbwriel.

Dyma fydd ein prosiect er mwyn sicrhau ein bod ni’n cadw statws Platinwm Eco ‘Sgolion!

This year, we as the Eco Committee  will concentrate on reducing the amount of litter around the site. We have already collected data and put a timetable in place for litter picking.

This will be our project to ensure that we keep our Platinum status with Eco Schools!