Mae’n bleser cyflwyno ein gweledigaeth ysgol newydd.

Mae’r weledigaeth yn cynnwys syniadau holl randdeiliaid yr ysgol.

It is a pleasure to present our new school vision.

The vision includes the ideas of all the school’s stakeholders.