Anogwn bob plentyn i wisgo’n daclus mewn gwisg ysgol lawn.   O safbwynt iechyd a diogelwch ni ddylai’r plant wisgo gemau yn ystod oriau ysgol, heblaw am ‘studs’ neu oriawr.   Mae’n hanfodol bwysig i rieni osod enw’r plentyn yn glir ar ddillad ysgol.  Os digwydd i blentyn golli dilledyn cedwir y dillad coll naill ochr am gyfnod, ac anogir y rhieni i holi yn y brif swyddfa.

 

Children are encouraged to dress neatly in full school uniform.  In order to ensure their health and safety, pupils should not wear jewellery during the school day, apart from ‘studs’ or watches.    We urge parents to place name labels on school clothing.  If a child loses an item of clothing, parents are able to enquire at the school reception.  Lost property is kept for a period of time.

 

  • Crys polo coch / red polo shirt
  • Siwmper neu gardigan gwyrdd / green jumper or cardigan
  • Trowsus neu siorts llwyd / grey trousers or shorts Sgert lwyd / grey skirt or culottes
  • Ffrog haf gwyrdd / green summer dress
  • Esgidiau du / black shoes