Llythyr wrth y Cyfarwyddwr Addysg 4/6/20

A letter from the the Director of Education 4/6/20

Llythyr Tymor yr Haf wrth Mrs Jayne – 1/6/2020

Summer Term Letter from Mrs Jayne – 1/6/2020

Llythyr Pwysig wrth Mrs Jayne – 22/5/2020

Important Letter from Mrs Jayne – 22/5/2020

**********

Llythyr wrth y Cyfarwyddwyr Rheoli Addysg

A letter from the the Managing Directors of Education

**********

Tymor yr Haf / Summer Term

Fel y gwyddoch, mae’r ysgol yn parhau i fod ar gau yn unol â Chanllawiau’r Llywodraeth.

As you are aware the school remains closed in accordance with Government Guidelines.

Llythyr wrth Mrs Jayne / A letter from Mrs Jayne:

Summer Term 2020 Tymor yr Haf