Mae’r linc isod yn rhoi manylion i chi ynglyn a threfniadau pecynnau bwyd am ddim.

The link below gives information regarding those entitled to free packed lunches.

Llythyr Parsel Bwyd – Food Parcel Letter