CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR / CHAIR OF GOVERNORS: Mrs N Dart

IS-GADEIRYDD / VICE CHAIR: Mrs H Lowcock-James

CLERC Y LLYWODRAETHWYR / CLERK TO THE GOVERNORS: Ms S Delaney – schoolgovernancesolutions@gmail.com

Yr Awdurdod Lleol / Local Authority                                                                                                           

Mrs E M Hughes
Cllr K Hughes
Mrs H Lowcock-James (Is-Gadeirydd / Vice Chair)
Vacancy

Cymunedol / Community
Vacancy
Vacancy
Mrs N Dart (Cadeirydd / Chair)
Mr J Slade
Mrs E Martin

Rhiant / Parent
Mrs E Howard
Mrs H Watkins
Mr C Stephens
Ms S Jones
Vacancy

Staff Cymorth / Support Staff
Miss H M Maddern

Staff Addysgu / Teaching Staff
Miss C Carrington
Mr E Roberts

Pennaeth / Headteacher
Mrs S Jayne

*Gellir danfon unrhyw ohebiaeth ar gyfer y Llywodraethwyr i’r ysgol.

*Any correspondence to Governors may be sent to the school.