CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR / CHAIR OF GOVERNORS: Mrs N Dart

IS-GADEIRYDD / VICE CHAIR: Mr Steve Jones

CLERC Y LLYWODRAETHWYR / CLERK TO THE GOVERNORS: Ms S Delaney – schoolgovernancesolutions@gmail.com

 

Adroddiad Blynyddol i Rieni

 

Annual Report to Parents

 

 

*Gellir danfon unrhyw ohebiaeth ar gyfer y Llywodraethwyr i’r ysgol.

*Any correspondence to Governors may be sent to the school.