Manylion Cyswllt

Pennaeth:Mrs Sharon Jayne

Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr,

Ffordd y Dywysoges,

Bracla,

Pen-y-Bont,

CF31 2LN.

Rhif Ffon: 01656 815580

Ebost: admin@ygbroogwr.pen-y-bont.cymru

Trydar: @ysgolbroogwr

Contact Information

Headteacher:Mrs Sharon Jayne

Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr,

Princess Way,

Brackla,

Bridgend,

CF31 2LN.

Phone Number: 01656 815580

Email: admin@ygbroogwr.pen-y-bont.cymru

Twitter: @ysgolbroogwr