I’n gweld ni’n gweithio a mwynhau, dilynwch ni ar Drydar @ysgolbroogwr

Follow us on Twitter @ysgolbroogwr to see us working and having fun!

https://twitter.com/ysgolbroogwr

 

Siop Ffrwythau

A gawn ni eich hatgoffa am ein siop ffrwythau yn y dosbarth. Rydyn ni’n cynnig salad ffrwythau yn y boreau. Cost y salad ffrwythau yw £1.25 am yr wythnos, mewn amlen gydag enw eich plentyn ar y blaen os gwelwch yn dda. Dyw arian ffrwythau ddim yn  daladwy o dan yr un system â’r arian cinio. Rhaid i ni dderbyn yr arian ar wahan.

Fruit Shop

May we remind you about our class fruit shop. We offer a fruit salad for the children in the morning. The cost is £1.25 for the week, in an envelope with your child’s name clearly written on the front please. Fruit money cannot be paid with lunch money, it needs to be paid separately .

********************

 

Gwersi Ymarfer Corff/P.E. Lesson

Mae ein gwers Ymarfer Corff ar ddydd Gwener

Our P.E. lesson is on a Friday.

 

Ein côd gwisg ydy:-

– Crys ‘T’ gwyn.

– Siorts neu ‘joggers’ tywyll.

– Crys chwys.

– Trainers addas (gyda digon o afael ar gyfer gwersi tu allan).

 

Our P.E. dress code is:-

– White ‘T’ shirt.

– Dark shorts or joggers.

– Sweat shirt.

– Suitable trainers (with good grip for outdoor lessons).

 

Cofiwch:

Os na fydd eich plentyn yn gallu cymryd rhan yn y gwersi, rhaid derbyn llythyr o eglurhad ar ddiwrnod y wers.

Remember:

If your child is unable to take part in the P.E. lesson for any reason a letter of explanation is required on the day of the lesson.

********************