Gwybodaeth am fynediad i’r Derbyn – Medi 2023 / Information regarding admission to the Reception – September 2023

*********

Gwybodaeth am fynediad i ysgolion Sir Pen-y-Bont / Bridgend County School Admission Information

Manylion Gwefan Sir Pen-y-Bont / Bridgend County Website

Am fwy o fanylion a ffurflenni cais defnyddiwch y wefan isod

For more information and application forms use the website below

https://www.bridgend.gov.uk/residents/schools-and-education/school-admissions/

Cysylltwch a swyddfa’r ysgol os hoffech drefnu ymweliad os gwelwch yn dda

Please contact the school office if you wish to arrange a visit.