Polisiau’r Ysgol/School Policies

Polisi Ymddygiad Disgyblion /Pupil Behaviour Policy

YGBO Polisi Ymddygiad

YGBO Behaviour Policy

Polisi Iechyd a Diogelwch/Health and Safety Policy

YGBO Health and Safety Policy

Polisi E-ddiogelwch/Internet Safety Policy

E-ddiogelwch – Internet Safety

Polisi Gweithdrefnau Cwyno/Complaints Policy

Polisi Gweithdrefnau Cwyno – Complaints Policy

Curriculum Statement

YGBO Curriculum Statement

GDD/PDG