Polisiau’r Ysgol/School Policies

Polisi Disgyblaeth  Disgyblion/Behaviour and Discipline Policy

Polisi Disgyblaeth Disgyblion – Behaviour and Discipline Policy 2018

Polisi Iechyd a Diogelwch/Health and Safety Policy

Iechyd a Diogelwch – Health and Safety 2018

Polisi E-ddiogelwch/Internet Safety Policy

E-ddiogelwch – Internet Safety

Polisi Gweithdrefnau Cwyno/Complaints Policy

Polisi Gweithdrefnau Cwyno – Complaints Policy

Polisi Diogelu Data/ Data Protection Policy

Polisi Diogelu Data – Data Protection Policy

Curriculum Statement

YGBO Curriculum Statement

GDD/PDG