Mi fydd y Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd i blant Blwyddyn 2 – 6 yn digwydd rhwng y 7fed a’r 14eg o Fai 2019.

The National Reading and Numeracy  Test for children Years 2 – 6 will take place between the 7th and 14th of My 2019.