Mi fydd y Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd i blant Blwyddyn 2 – 6 yn digwydd rhwng y 28ain o Ebrill a’r 26ain o Fehefin 2020.

The National Reading and Numeracy  Test for children Years 2 – 6 will take place between the 28th of April and 26th of June 2020.